Målet är att:

1, Kolla klart sv filmen / göra klart anhöriga uppgifter.

2, skriva fysiken.